Lördag 5 November, 2005
Pumpkin @ Källaren Diana
Foto: Magnus G