Lördag 12 November, 2005
80's @ Kolingsborg
Foto: Skelett