Fredag 10 Februari, 2006
80's @ Kolingsborg
Foto: Skelett