Fredag 1 Mars, 2002
80's @ Kolingsborg
Foto: Skelett