Torsdag 28 Mars, 2002
Tech Noir @ Kolingsborg
Hocico på scen.
Foto: Skelett