Lördag 10 Juni, 2006
80's @ Kolingsborg
Foto: Skelett