Lördag 15 April, 2006
Close-Up Festival
Foto: Skelett