Lördag 31 Augusti, 2002
Tech Noir @ Kolingsborg
Säsongens första. Inte i närhe
Foto: Skelett