Lördag 22 September, 2007
Nitzer Ebb @ Allhuset
Foto: Nioreh