Lördag 7 September, 2002
Smuts @ Filmhuset
Foto: Skelett