Onsdag 3 Oktober, 2007
Alternight @ Hatam
Foto: Madwig