Lördag 15 December, 2007
Tech Noir @ Kolingsborg
Mycket trevlig julmarknad på d
Foto: Daniel L