Lördag 19 April, 2008
80's @ Kolingsborg
Depechefest!
Foto: Skelett