Fredag 26 April, 2002
Accelerator @ Kägelbanan, Mosebacke
Pluxus och Puss live och som v
Foto: Jimmy