Fredag 28 April, 2000
Re:Orient @ Kolingsborg
Foto: Skelett