Fredag 7 Februari, 2003
80's @ Kolingsborg
Foto: Skelett