Lördag 1 Mars, 2003
The Shrine @ Kolingsborg
Foto: Skelett