Fredag 7 Februari, 2003
80's @ Kolingsborg
Pauli delar ännu en gång med s
Foto: Pauli Sudra