Lördag 12 April, 2003
80's @ Kolingsborg
Foto: Skelett