Lördag 25 Oktober, 2003
Karma , Jönköping
Resande från hela landet njöt
Foto: Magnus G