Lördag 9 December, 2000
Starbar @ Tivoli
Foto: Skelett