Lördag 16 Juni, 2001
Demonstration , Göteborg
Demonstrationer under EU:s top
Foto: Skelett