Fredag 24 September, 2004
Kool Kat Bar @ KGB Bar
Foto: Björn, Skelett & Ludde