Tisdag 11 September, 2001
Terroristattack , New York
Två kapade trafikflygplan kras
Foto: Skelett