Måndag 24 September, 2001
Monday Bar @ Daily's
Proppat med folk, antagligen p
Foto: Skelett