Måndag 15 Oktober, 2001
Monday Bar @ Daily's
Mängden sprit i fotografen har
Foto: Skelett